Research

Nghiên cứu khoa học là hoạt động chính của Vita Share. Nghiên cứu là tìm ra bản chất sự thật của các vấn đề xã hội (cá nhân, mối quan hệ, gia đình, nơi làm việc, thị trường,...) và tìm ra giải pháp cho các vấn đề đó.

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU MANG ĐẾN CỘNG ĐỒNG

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương trình đặc biệt giúp bạn thoát khỏi áp lực tâm lý cho rằng: "Nghiên cứu quá khó, quá khô khan, quá phức tạp, quá học thuật, không phải phải dành cho tôi, không liên quan đến tôi".

Thật sự, nghiên cứu không quá khó, nghiên cứu là dành cho mọi người.

Chương trình bao gồm 3 buổi học tại Việt Nam.

XEM THÊM >>

HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO

Chương trình dạy kèm 7 ngày liên lục ở nước ngoài (cho từng cá nhân hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình ở mức độ chuyên sâu) đủ khả năng nghiên cứu cấp độ tiến sĩ và nghiên cứu bất kỳ đề tài nào liên quan đến công việc và cuộc sống.

Được cấp chứng chỉ PRCP (Professional Research Competency Program)

XEM THÊM >>

HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ

Ai cũng muốn có 1 tấm bằng cao hơn đại học. Nhưng để học lên sau đại học thì luận án nghiên cứu là bắt buộc.

Chương trình này sẽ giúp các học viên Cao học và Nghiên cứ sinh Tiến sĩ ăn ngon ngủ yên.

XEM THÊM >>

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU CHO DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến con người (cả nhân viên và khách hàng).

Dịch vụ nghiên cứu sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra bản chất vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm và giải pháp cho các vấn đề đó.

XEM THÊM >>

​CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG VITA SHARE ĐÃ NGHIÊN CỨU

Công cụ khoa học đã nghiên cứu thành công bởi các chuyên gia Vita Share như một nguồn tài nguyên để đo lường, tham khảo, nghiên cứu dành cho cộng đồng Việt Nam

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Đo lường tính cách của bạn

Đo lường chỉ số trí tuệ cảm xúc.

Đo lường năng lực quản lý toàn diện

Đo lường văn hoá doanh nghiệp của bạn

Đo lường động lực làm việc của bạn