Coaching

Phát triển đội ngũ kế thừa. Nâng tầm quản lý và lãnh đạo cho phát triển của doanh nghiệp


CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC TỐI ĐA CHO 10 NGƯỜI


TƯ VẤN CÁ NHÂN VÀ ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Bạn là CEO hay Chủ tịch, bạn đang đau đầu về đội ngũ quản lý của mình còn thiếu nhiều kỹ năng về quản lý. Bạn không thể mỗi ngày mỗi kiểm soát vì đội làm việc kém hiệu quả, nhân viên cấp dưới thì bức xúc,....

HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ

Bạn chưa biết cách nghiên cứu, chưa biết chọn đề tài thế nào và quy trình nghiên cứu ra sao. Cấu trúc cho 1 bài luận văn nghiên cứu là vấn đề khó khăn của bạn


R4B2-NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU

Chương trình du lịch học hành 7 ngày 6 đêm được tổ chức trong và ngoài nước. Sau chương trình, phải tìm ra được mô hình nghiên cứu mang về kiểm chứng và áp dụng.


Liên hệ TNV ở cuối trang để được tư vấn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỚI ĐỐI TÁC Ở MALAYSIA

PROFESSIONAL INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAM (PIBP)

Chương trình kinh doanh quốc tế với 5 chủ đề thiết thực cho các hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu.

PROFESSIONAL LEADERSHIP PROGRAM (PLP)

Chương trình phát triển lãnh đạo doanh nghiệp

PROFESSIONAL RESEARCH COMPETENCY PROGRAM (PRCP)

Chương trình giúp doanh nghiệp tìm ra chiến lược giải quyết vấn đề và giúp các nghiên cứu sinh hoàn thành luận án thạc sĩ/tiến sĩ

PROFESSIONAL MANAGEMENT PROGRAM (PMP)

Chương trình quản trị doanh nghiệp gồm những chủ đề cơ bản tối thiểu cho hoạt động doanh nghiệp bất kỳ loại hình nào.