Coaching

Phát triển đội ngũ kế thừa. Nâng tầm quản lý và lãnh đạo cho phát triển của doanh nghiệp


COACHING 1 TUẦN DU LỊCH HỌC HÀNH

PROFESSIONAL INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAM (PIBP)

Chương trình kinh doanh quốc tế với 5 chủ đề thiết thực cho các hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu.

PROFESSIONAL LEADERSHIP PROGRAM (PLP)

Chương trình phát triển lãnh đạo doanh nghiệp

PROFESSIONAL RESEARCH COMPETENCY PROGRAM (PRCP)

Chương trình giúp doanh nghiệp tìm ra chiến lược giải quyết vấn đề và giúp các nghiên cứu sinh hoàn thành luận án thạc sĩ/tiến sĩ

PROFESSIONAL MANAGEMENT PROGRAM (PMP)

Chương trình quản trị doanh nghiệp gồm những chủ đề cơ bản tối thiểu cho hoạt động doanh nghiệp bất kỳ loại hình nào.