Coaching

Tư vấn chiến lược, quan hệ khách hàng, nhân sự, bán hàng và hệ thống hoạt động doanh nghiệp. Tư vấn các vấn đề tâm lý và phát triển bản thân cho bất kỳ cá nhân nào có nhu cầu

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN TRỊ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tư vấn đo lường văn hoá doanh nghiệp hiện tại, định hướng và tạo đồng thuận về VHDN mong muốn, xác định lộ trình quản trị sự thay đổi VHDN


XÂY DỰNG TỔ CHỨC MANG TÍNH HỌC TẬP

Xây dựng đội ngũ ham học hỏi, quản lý tri thức, tạo môi trường học tập, ứng dụng công nghệ vào học tập


PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO KẾ THỪA

Tư vấn phát triển đội ngũ cấp trung phục vụ cho tăng trưởng và kế thừa, sử dụng thang đo MSAI và JSS, và huấn luyện kèm cặp kỹ năng quản lý và lãnh đạo


DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU CHO DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến con người (cả nhân viên và khách hàng).

Dịch vụ nghiên cứu sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra bản chất vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm và giải pháp cho các vấn đề đó.

XEM THÊM >>

HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ

Xác định tính cách, năng lực, tiềm năng, giá trị của bản thân, có kế hoạch để phát triển bản thân & nghề nghiệp, cân bằng sức lực để thực hiện kế hoạch trong tâm thế bình an, có trí tuệ và tình yêu thương

TRỞ THÀNH QUẢN LÝ

Nếu bạn đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành nhà quản lý, với dự án mới cần thành công hoặc với đội ngũ cần bạn dẫn dắt, mà lại chưa biết bắt đầu từ đâu? Hãy khởi đầu với 1 ly cà phê an nhiên tự tại cùng chuyên gia cộng đồng Vita Share

CẢM XÚC VÀ TRÍ TUỆ

Nhận biết hoạt động của tất cả giác quan trong từng giây phút hiện tại. Nhẹ nhàng thư thái trong từng cảm xúc sẽ phát sinh trí tuệ đi kèm với các tâm thiện khác. Hạnh phúc và tình thương sẽ tiếp tục đòng hành với trí tuệ cho cuộc sống thành công.


HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ

Ai cũng muốn có 1 tấm bằng cao hơn đại học. Nhưng để học lên sau đại học thì luận án nghiên cứu là bắt buộc.

Chương trình này sẽ giúp các học viên Cao học và Nghiên cứ sinh Tiến sĩ ăn ngon ngủ yên.

XEM THÊM >>