Coaching

Phát triển đội ngũ kế thừa. Nâng tầm quản lý và lãnh đạo cho phát triển của doanh nghiệp


CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC TỐI ĐA CHO 15 NGƯỜI

TƯ VẤN CÁ NHÂN VÀ ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Bạn là CEO hay Chủ tịch, bạn đang đau đầu về đội ngũ quản lý của mình còn thiếu nhiều kỹ năng về quản lý. Bạn không thể mỗi ngày mỗi kiểm soát vì đội làm việc kém hiệu quả, nhân viên cấp dưới thì bức xúc,....

Vui lòng liên hệ TNV ở cuối trang

HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ

Bạn chưa biết cách nghiên cứu, chưa biết chọn đề tài thế nào và quy trình nghiên cứu ra sao. Cấu trúc cho 1 bài luận văn nghiên cứu là vấn đề khó khăn của bạn

R4B2-NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU

Chương trình du lịch học hành 7 ngày 6 đêm được tổ chức trong và ngoài nước. Sau chương trình, phải tìm ra được mô hình nghiên cứu mang về kiểm chứng và áp dụng.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỚI ĐỐI TÁC Ở MALAYSIA

PROFESSIONAL MANAGEMENT PROGRAM (PMP)

Chương trình quản trị doanh nghiệp gồm những chủ đề cơ bản tối thiểu cho hoạt động doanh nghiệp bất kỳ loại hình nào.

PROFESSIONAL INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAM (PIBP)

Chương trình kinh doanh quốc tế với 5 chủ đề thiết thực cho các hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu.

PROFESSIONAL RESEARCH COMPETENCY PROGRAM (PRCP)

Chương trình nghiên cứu khoa học ứng dụng giúp doanh nghiệp tìm ra lời giải cho vấn đề nhức nhối của doanh nghiệp, đồng thời giúp các nghiên cứu sinh hoàn thành luận án thạc sĩ / tiến sĩ.

TÌM HIỂU THÊM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VITA SHARE