Tư vấn

Khai mở tiềm năng và tối đa hóa hiệu suất

Không chỉ những kiến thức chuyên sâu ứng dụng thực tiễn cho doanh nghiệp mà Dr. Trị Quốc Trị còn giúp chúng ta thay đổi góc nhìn về con người và cuộc sống.

Tư vấn phù hợp cho:

  • Mọi đối tượng, từ nhân viên cho tới quản lý và chủ doanh nghiệp.

  • Muốn thăng tiến trong công việc

  • Nâng tầm học vị lên MBA, DBA

  • Những người cần phát triển bản thân và cải thiện kết quả giảm rủi ro trong công việc

  • Người thích du lịch học hành

Bánh lái doanh nghiệp


Mọi thông tin vui lòng liên hệ ban liên lạc tình nguyện viên