Nội dung: Business Data

Dữ liệu kinh doanh (Business Data) đang trở thành một tài sản chiến lược quan trọng cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Theo một nghiên cứu của Gartner (2023), 70% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho biết họ đang sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh. Business Data đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp hiểu rõ khách hàng, thị trường và chính bản thân mình, từ đó đưa ra những chiến lược và hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, việc ứng dụng Business Data tại các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức. Một bài viết của Vnexpress (2022) cho thấy rằng có tới 71% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc quản lý, xử lí dữ liệu dữ liệu. Các khó khăn chính bao gồm:Vì vậy, nghiên cứu Business Data là một điều cần thiết và cấp thiết


Giá trị nhận được:

Ngoài ra, buổi học còn mang lại những lợi ích khác thông qua nghiên cứu Business Data như: 

Đối tượng tham gia

Bao gồm các doanh nghiệp, nhà quản lý và người lao động có nhu cầu nghiên cứu về Business Data