DISC

Hiểu người trong 10s

Ts. Trịnh Quốc Trị là một chuyên gia ở 2 lĩnh vực TÂM LÝQUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP với hơn 30 năm kinh nghiệm về đào tạo và phát triển con người, đặc biệt thầy còn là chuyên gia về NGHIÊN CỨU HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH cho các bạn muốn nâng tầm lên MBA/DBA và những nhà quản lý cần mở rộng nguồn tri thức để đem về giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu này nhằm xác định các hành vi cá nhân trong môi trường hoặc tình huống cụ thể và được ứng dụng trong tâm lý học trên nên tảng của GSTS William Marston (1928).

Với tinh thần vì cộng đồng, Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị đã cống hiến công trình nghiên cứu của mình cho cộng đồng sử dụng công cụ đo này tại http://congcu.vita-share.com/disc hoàn toàn miễn phí.

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC:

NỘI DUNG LỚP HỌC:

HÌNH THỨC GIẢNG DẠY:


TỔ CHỨC LỚP HỌC