Training

Các khóa học được tổ chức thường xuyên bởi tình nguyện viên dành cho cộng đồng và doanh nghiệp


CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC CHO LỚP TIÊU CHUẨN 35 NGƯỜI

DISC-HIỂU NGƯỜI TRONG 10 GIÂY

Chương trình tâm lý sâu sắc và sống động, là kết quả của quá trình nghiên cứu 30 năm của Ts Trịnh Quốc Trị, chuyên gia sáng lập Vita Share

CHMA-ĐO LƯỜNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tiếp theo hành vi cá nhân DISC thì VHDN là bức tranh sống động về hoạt động doanh nghiệp. Làm thế nào để đồng lòng hành động cùng nhau?

MOTIVATION-ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC

Mất động lực làm việc là vấn đề muôn thuở làm đau đầu người đi làm và những nhà quản lý. Chương trình này tiếp theo chương trình DISC để hiểu và vận dụng các cung bậc động lực của mình và nhân viên

EI-TRÍ TUỆ CẢM XÚC

Trên cơ sở DISC - hiểu mình và hiểu người. Chương trình này nối tiếp để phát triển năng lực trí tuệ cảm xúc bao gồm quản lý stress bản thân và kỹ năng phát triển mối quan hệ.

LEADERSHIP & ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ

Quản lý là gì? Năng lực quản lý gồm có những kỹ năng nào? Các cấp bậc lãnh đạo và phát triển bản thân ra sao? Chương trình này nối tiếp theo sau DISC hiểu mình hiểu người.

R4B1- NHẬP MÔN NGHIÊN CỨU KINH DOANH

Hiểu rõ bức tranh tổng thể về nghiên cứu và chọn được cho mình 1 đề tài nghiên cứu để ứng dụng vào cuộc sống và doanh nghiệp.