Training

Các khóa học được tổ chức thường xuyên bởi tình nguyện viên dành cho cộng đồng và doanh nghiệpCHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC CHO LỚP TIÊU CHUẨN 35 NGƯỜI

DISC-THUẬT THẤU HIỂU LÒNG NGƯỜI TRONG 10 GIÂY

Chương trình tâm lý sâu sắc và sống động, là kết qủa của quá trình nghiên cứu gần 30 năm của Ts Trịnh Quốc Trị, chuyên gia sáng lập Vita Share

CHMA-ĐO LƯỜNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Lần đầu tiên Văn hoá doanh nghiệp được đo lường tại Việt Nam. Chương trình thực tế và gần gũi về sự đồng lòng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp

MOTIVATION-ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ LÃNH ĐẠO NHÂN VIÊN

Mất động lực làm việc là vấn đề muôn thuở của không chỉ những người đang đi làm, mà còn làm đau đầu những nhà quản lý.

R4B1- NHẬP MÔN NGHIÊN CỨU KINH DOANH

Hiểu rõ bức tranh tổng thể về nghiên cứu và chọn được cho mình 1 đề tài nghiên cứu để ứng dụng vào cuộc sống và doanh nghiệp.

TÌM HIỂU THÊM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VITA SHARE